Pages

Friday, November 30, 2012

Pelopor atau Pengikut?


Kita hidup dalam dunia yang menyaksikan banyak perubahan. Jika kita hanya melihat di Malaysia, mungkin kita tidak akan nampak banyak, tetapi jika kita melihat di dunia secara amnya, perubahan yang berlaku terlalu banyak. Namun Malaysia juga tidak terlepas dari arus perubahan. Orang berkata kita beruntung kerana kita lahir dalam sebuah negara yang aman lagi sentosa. Orang berkata bahawa kita beruntung kerana di dunia Malaysia kita ini, ramai yang menikmati macam-macam kesenangan. Tetapi jika kesenangan ini membuatkan kita lalai, kita telah mengeluarkan diri kita dari realiti dunia yang sedang berubah sekarang.

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]