Pages

Sunday, February 5, 2012

Hikmah Rasul Diutus


Pada hari yang mulia ini, kita menyambut maulid Nabi sebagai memperingati hari kelahiran baginda SAW. Pada hari ini, ramai dari kalangan kita yang memperbanyakkan selawat dan salam ke atas RasuluLlah, lagi-lagi mereka yang menyertai majlis-majlis khusus selawat. Kemungkinan akan ada orang yang mempertikaikan beberapa perkara berkaitan dengan maulid Nabi, namun saya tidak mahu membawa perbincangan ke situ.

Apabila kita berbicara tentang Rasul, ramai yang akan "take for granted" para Rasul. Mereka belajar dari kecil tentang para Rasul, dan menghafal nama-nama mereka. Apabila mereka membesar, kecintaan kepada Rasul dan ittaba' (pengikutan) kepada sunnahnya semakin kurang. Mari kita melihat beberapa peranan Rasul yang begitu besar impaknya kepada kehidupan manusia.

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]