Pages

Saturday, October 8, 2011

Hamnah binti Jahsyin


Jika anda pernah membaca tentang dakwah RasuluLlah SAW pra-hijrah ke Madinah, sudah tentu anda mengenali seorang peribadi mulia yang bernama Mus'ab bin 'Umayr. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang mulia dan telah menjadi utusan RasuluLlah SAW ke Madinah sebelum berhijrahnya Baginda ke sana. Sesiapa yang telah membaca sirah kehidupan Mus'ab bin 'Umayr pasti akan merasa kagum dengan tokoh ini. Mana tidaknya, dengan takdir Allah dan usahanya, begitu ramai penduduk Yahthrib tertarik kepada Islam dan memeluk Islam. Dengan usahanya jugalah, terbinanya asas-asas pertama yang penting dakwah Islamiyah di Yathrib (kemudiannya dikenali sebagai Madinah).

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]