Pages

Saturday, August 20, 2011

Mengejar 10 Malam Terakhir

Ramai yang mengakui bahawa Ramadhan merupakan satu bulan yang sangat istimewa bagi mereka. Namun lebih ramai lagi yang hanya beranggapan bahawa Ramadhan hanyalah seperti bulan-bulan yang biasa. Yang berbeza hanyalah; perlu bersahur di awal pagi, di siangnya berpuasa, dan di malamnya ada tarawih. Selesai lapan rakaat tarawih sejurus selepas isya', maka selesailah ibadah pada malam tersebut. Tetapi saya tidak berminat melihat kepada perkara-perkara tersbeut, jadi marilah kita merenung dan memuhasabah diri kita sejauh mana kita telah menggunakan Ramadhan ini sebaiknya.


Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]