Pages

Tuesday, April 13, 2010

Simpulan Ikatan-ikatan

Artikel ini adalah artikel terakhir daripada 6 siri. Sebuah artikel dari siri "Kembali Kepada Keaslian".

...sambungan...

Simpulan Ikatan-ikatan

Allah telah mengurniakan kepada kita aqal untuk kita berfikir. Hal ini sepertimana Nabi Ibrahim menggunakan aqalnya ketika mencari siapakah rabbnya:

"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin."
(an-Nahl, 6:75)

Di dalam kisah tersebut, diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS telah melihat beberapa perkara yang besar dan menganggapnya sebagai "tuhan"nya. Tetapi sebaik sahaja wujud sahaja tanda kelemahan maka segera ditolaknya "tuhan" tersebut. Sehingga akhirnya, baginda beriman dengan Allah SWT melalui fitrah yang telah Allah tetapkan ke atas manusia dan dengan bantuan petunjukNya.

Setiap manusia dituntut untuk berfikir, dan meneliti hujjah-hujjah yang dikemukan, sehinggakan dia berasa berpuas-hati dengan perbincangan, dan hanya setelah itu sahaja dia membuat keputusan. Orang-orang ulul-albab adalah orang-orang yang menggunakan pemikirannya pada tahap maksimum yang diselarikan dengan fitrah yang ada padanya, sehinggakan dia memperoleh jawapan-jawapan yang dicarinya.

"(Yakni) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (ulul albab)."
(az-Zumar, 39:18)

Hati pula adalah untuk meneguhkan lagi, bukan untuk membuat keputusan. Ia memainkan peranannya setelah keputusan dibuat.

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati'. Allah berfirman: 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab: 'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)'. Allah berfirman: '(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera'. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(al-Baqarah, 2:260)

Aqal membuat keputusan, hati meneguhkannya.

Keputusan dibuat di atas hujjah yang nyata, tanpa membuat keputusan-keputusan dengan emosi yang tidak menentu.

Kalam Akhir

Akhirnya kita kembali kepada Allah dan RasulNya di dalam setiap urusan kita, setiap perselisihan kita, dan setiap perbezaan kita. Kerana ketaqwaan itu adalah sebaik-baik bekalan buat orang-orang yang beraqal (ulul albab).

"...Berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Bertaqwalah kepadaKu wahai ulul albab!"
(al-Baqarah, 2:197)

Kita memahami bahawa "Islam itu adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya" (hadith). Segala seruan, ajakan, dan proses mencenderungkan orang hendaklah dilakukan kepada Allah dan Islam, tidak kepada yang selain dari itu. Namun segala kelebihan yang ada pada satu-satu kaum tidak sama sekali diremehkan, bahkan diraikan di dalam Islam, tetapi ianya juga adalah dalam asas yang pertama tadi.

Setelah itu, beramallah kita dengan amal yang terbaik sehingga ke akhir hayat kita. Kelak ia akan diperlihatkan.

"Dan katakanlah (wahai Muhammad): Bekerjalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serota orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"
(at-Taubah, 9:105)

Moga-moga Allah menerima amal kita di akhirat nanti insya Allah!

No comments:

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]