Pages

Sunday, April 4, 2010

Saling Mengenali

Artikel ini adalah artikel ke-3 daripada 6 siri dipostkan. Sebuah artikel dari siri "Kembali Kepada Keaslian".

...sambungan...

Berbangsa-bangsa Untuk Kenal

"Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kamu saling kenal-mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kamu adalah yang paling bertaqwa dari kamu. Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal"
(al-Hujurat, 49:13)

Al-ustadz Sayyid Qutub (rahimahuLlah) telah menerangkan tentang perihal ayat ini:
Wahai manusia, Zat yang menyerumu dengan seruan ini adalah Zat yang telah menciptakan kamu dari jenis lelaki dan wanita. Dia telah memperlihatkan kepadamu tujuan-tujuan dari menciptakanmu berkabilah-kabilah dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk saling bermusuhan, tetapi supaya harmonis dan saling kenal mengenal. Adapun perbezaan bahasa, warna kulit, perbezaan watak dan akhlaq, serta perbezaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun, ianya adalah untuk mewujudkan kerjasama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala keperluan.

Warna kulit, bangsa, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia; "Sesungguhnya yang paling mulia dari kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa dari kamu". Orang yang paling mulia secara hakiki adalah yang mulia menurut pandangan Allah. Dialah yang menilaimu berdasarkan pengetahuan dan berita, dengan pelbagai nilai dan timbangan; "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dengan demikian, berguguranlah segala perbezaan, gugurlah segala nilai. Lalu dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan oleh manusia untuk menetapkan hukum. Nilai inilah yang harus dirujuk oleh manusia dalam menimbang/menilai.

Lalu al-ustaz Sayyid Qutub menyambung lagi...
Kemudian naiklah satu panji yang ditentukan agar semua orang dapat bernaung di bawahnya. Yakni panji ketaqwaan di bawah naungan Allah. Inilah panji yang dibawa oleh Islam untuk menyelamatkan umat manusia dari fanatisme bangsa, fanatisme daerah, fanatisme kabilah, dan fanatisme rumah. Semua ini merupakan kejahilan yang kemudian dikemaskan dalam berbagai bentuk dan dinamakan dengan pelbagai istilah. Semuanya merupakan kejahiliyahan yang tidak berkaitan dengan Islam.

Islam memerangi fanatisme jahiliyah ini serta segala macam bentuknya agar sistem Islam yang manusiawi dan global ini tegak di bawah satu panji; panji Allah. Bukan panji negara, bukan panji nasionalisme, bukan panji keluarga, dan bukan juga panji bangsa. Semua ini merupakan panji palsu yang tidak dikenal Islam.

RasuluLlah SAW bersabda:
"Kamu semua merupakan keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Hendaklah satu kaum menahan diri dari berbangga dengan nenak-moynangya, atau jadilah kalian makhluq yang lebih remeh bagi Allah daripada ju'lan"
(HR. Abu Bakar al-Bazzar)

Berkenaan dengan fanatisme jahiliyah, ar-Rasul telah menyebut:
"Tinggalkanlah ia kerana ia merupakan bangkai" (HR. Muslim)

(Dipetik dari Tafsir Fi Dzilalil Qur'an - Sayyid Qutub)

Persoalan Yang Timbul?

Namun demikian, kita perlu melihat kepada apakah makna assobiyah yang dimaksudkan oleh ustaz Sayyid Qutub yang dibawa di dalam tafsir surah al-hujurat tersebut.

Saya mungkin berkata "Sepak" dengan maksud menendang, tetapi jika pembaca membaca "sepak" dan memahami tampar, bukankah itu penyebab perbezaan yang pertama? Hanya disebabkan berlainan definisi, perbincangan yang dilakukan langsung tidak masuk di antara satu sama lain. Saya menegakkan hujjah-hujjah saya berdasarkan definisi "Sepak" saya manakala para pembaca pula akan menegakkan hujjah-hujjah mereka berdasarkan definisi "Sepak" pembaca.

Jadi, dalam soal ini, mari kita meberi definisi terhadap asobiyah yang telah dimaksudkan oleh ustaz Sayyid Qutub. Sebuah hadith:
"Seorang lelaki (ayah perempuan yang meriwayatkan hadith) bertanya: 'Wahai Rasulullah, adakah dianggap ashobiyyah, puak orang yang sayang kepada kaum bangsanya?' Jawab Baginda SAW: 'Tidak, tetapi asobiyah ialah apabila seorang itu menolong bangsanya kepada kezaliman'."
(HR. Abu Daud, Ibn Majah dan sebagainya)

Jadi jelas di sini bahawa asobiyah yang al-ustaz Sayyid Qutub maksudkan adalah asobiyah yang sama yang dimaksudkan oleh RasuluLlah SAW di dalam hadithnya tersebut. Asobiyah yang disebut tersebut bukanlah kecintaan kepada bangsanya.

...bersambung...

3 comments:

Anonymous said...

ju'lan tu apa?

+akufobia+ said...

itu yang kita nak tahu.sepak guna tangan ke kaki?lalala.

Mashizaki Keikan said...

anonymous: hmm... ju'lan? Saya pun tak berapa pasti. Tapi yang pastinya ianya adalah satu benda yang pada pandangan manusia ia adalah hina (relatively).

apa yang pasti, di dalam hadith tersebut, apa yang ingin ditekankan ialah bagaimana akan jatuh hinanya seseorang yang berbangga dengan berlebihan dengan nenek moyang mereka tanpa alasan yang benar.

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]