Pages

Monday, January 4, 2010

Nasyid Kata'ib

Nasyid Kataib. Satu nasyid yang mengingatkan kepada kenangan lama. Bahkan beberapa peristiwa terdekat. Bangkitlah iman, tertiuplah semangat, dan terjalinlah hubungan hati yang kuat. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah.

Tidak ada yang mampu mengalahkan orang yang diberikan pertolongan Allah. Mereka adalah "Ruhban filLayl waFurson finnahar" (rahib di malam hari, pejuang di siang hari).

--نشيد الكتائب

هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل

فصفُّوا الكتائبَ آسادَهُ ودكّوا به دولة الباطل

* * *

نـبـي الهدى قد جفونا الكرى وعـفـنـا الشهيّ من المطعم

نـهضنا إلى الله نجلو السرى بـروعـة قـرآنـه الـمحكم

ونـشـهد من دب فوق الثرى وتـحـت الـسما عزة المسلم

دعـاة إلـى الـحق لسنا نرى لـه فـديـة دون بـذل الـدم


* * *

هـو الـحـق يـحشد أجناده ويـعـتـد لـلموقف الفاصل

فـصـفّـوا الـكـتائب آساده ودكـوا بـه دولـة الـباطل


* * *

تـآخـت عـلى الله أرواحنا إخـاء يـروع بـنـاء الزمن

وبـاتـت فـدى الحق آجالنا بـتـوجـيه مرشدنا المؤتمن

رقـاق إذا مـا الـدجى زارنا غـمـرنـا محاريبنا بالحزن

وجـنـد شـداد إذا رامـنـا لـبـأس رأى أسـداً لاتـهن


* * *

هـو الـحـق يـحشد أجناده ويـعـتـد لـلموقف الفاصل

فـصـفّـوا الـكـتائب آساده ودكـوا بـه دولـة الـباطل


* * *

أخـا الـكـفر إما تبعتَ الهداه فـأصـبحت فينا الأخ المفتدى

وإمـا جـهـلتَ فنحن الكماة نـقاضي إلى الروع من هددا

إذن لأذقـنـاك ضعف الحياه وضـعـف الممات ولن تنجدا

فـإنـا نـصـول بروح الإله إلى النصر في الموقف الفاصل

No comments:

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]