Pages

Saturday, September 26, 2009

Future of This Deen (mp3)

Dr Tariq Suwaidan
www.suwaidan.com

Sebelum ini saya pernah berkongsi berkaitan dengan sebuah ceramah yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh Dr. Tariq Suwaidan di Australia di dalam post saya di sini. Tetapi post tersebut hanya memamparkan embeded player dari youtube. Di dalam post pada kali ini, saya ada muatkan di akhir post ini, ceramah yang sama yang telah diubah ke dalam format mp3. Terdapat dua bahagian untuk download mp3 tersebut, bahagian 1 dan bahagian 2. Mudah-mudahan ianya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua.

"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it!"
(George Santayana)

No comments:

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]