Pages

Wednesday, April 15, 2009

Apabila Engkau Telah Berazam...

"Apabila engkau telah berazam, maka bertawakkallah ke atas Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal"
(Aali 'Imran, 3:159)

Buat ikhwah dan akhawat, serta para pejuang di universiti...

Selamat menghadapi peperiksaan duniaMu.

3 comments:

Anonymous said...

gud luck!

Mashizaki Keikan said...

Bittawfiq wannajah to all!

Mashizaki Keikan said...

mudah-mudahan ia menjadi bekal ujian akhirat.

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]