Pages

Tuesday, December 30, 2008

Perhimpunan Palestin Rakyat Malaysia

Assalamu'alaykum warahamtullah!

Kepada sesiapa yang berada di kawasan KL dan yang sewaktu dengannya:

Perhimpunan Pembantahan Terhadap Kekejaman Zionist Ke Atas Palestin dan Rakyatnya
Tempat: Masjid Tabung Haji
Tarikh: 30 Disember, Selasa
Masa: 11.30pagi
Attire: All black

"Barangsiapa yang tidak mengambil berat urusan muslimin maka dia bukan dari kalangan mereka" (Hadith)

No comments:

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]