Pages

Sunday, November 30, 2008

Future of This Deen

I found this interesting, so I decided to repost it in here from arkib.

--

Seorang ikhwah telah menghantar link untuk salah satu daripada video-video ni. Saya telah tertarik dengan apa yang disampaikan lalu membuat keputusan untuk mendownload semua dari 13 siri video ini (dengan menggunakan Realplayer Downloader yang datang sekali dengan Realplayer v11). Saya mendapati Dr. Tariq al-Suwaidan menyampaikan suatu ISK (Ini Sejarah Kita) yang sangat bagus. Lalu di dalamnya beliau menceritakan bagaimana tamadun Islam bermula, berkembang, dan berkembang sehinggalah ia sampai ke kemuncaknya. Dan diceritakan juga bagaimana ia kemudiannya jatuh, sehinggakan hari ini ia masih lagi belum dapat bangkit sepenuhnya daripada sejarah yang sangat menyedihkan.

Beliau telah menceritakan sesuatu yang diperoleh dari hasil kajiannya di dalam bidang sejarah Islam, sehinggakan sesiapa sahaja yang memperdengar kesemua dari siri-siri video ini pasti akan dapat melihat dengan lebih jelas "the Big Picture" of the perjuangan Islam. Ceramah ini juga mampu membangkitkan semangat jihad para pemuda Islam, mengetuk pintu hati orang-orang yang tidur dari perjuangan ini, dan juga menjelaskan beberapa perkara asas dalam kebangkitan suatu tamadun, especially Islam itself.

Jadi, nah! Ambillah masa 2 jam 10 minit untuk melihat video-video ini, dan hayatilah isi kandungannya sehingga ia membawa perubahan kepada diri kita:

"The Future of Our Religion"

Video 1


Video 2


Video 3


Video 4


Video 5


Video 6


Video 7


Video 8


Video 9


Video 10


Video 11


Video 12


Video 13


Kesimpulan yang dia bagi sangat menyentuh hati dan sangat membangkitkan semangat jihad seseorang. Kesimpulannya diberikan dengan satu hadith RasuluLlah (SAW):
ما رواه أحمد والبزار - الطبراني ببعضه - عن النعمان بن بشير عن حذيفة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكًا عاضًا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكًا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" ثم سكت. -أحمد

Dari Nu'man bin Basyir katanya, “Suatu ketika kami sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi SAW dan Basyir itu adalah seorang yang tidak banyak cakap. Datanglah Abu Tha'labah lalu berkata, “Wahai Basyir bin Saad, adakah kamu hafaz hadis Rasulullah SAW tentang para pemerintah?” Huzaifah (RA) lalu segera menjawab, “Aku hafaz akan khutbah baginda (SAW) itu.” Maka duduklah Abu Tha'labah Al-Khusyna (untuk mendengarkan hadis berkenaan). Maka kata Huzaifah (RA), Nabi (SAW) telah bersabda, “Telah berlaku Zaman Kenabian ke atas kamu. Maka berlakulah zaman itu seperti yang Dia kehendaki, kemudian Allah pun mengangkat zaman itu seperti yang Dia kehendaki. Kemudian berlakulah Zaman Kekhalifahan yang berjalan menurut cara Zaman Kenabian. Maka berlakulah zaman itu seperti yang dikehendaki oleh Allah ia berlaku. Kemudian diangkat-Nya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian berlakulah pula Zaman Pemerintahan Yang Menggigit (Fitnah). Maka berlakulah zaman itu seperti yang dikehendaki oleh Allah berlakunya. Kemudian Dia mengangkatnya seperti yang Dia kehendaki mengangkatnya. Kemudian berlakulah Zaman Pemerintah Yang Zalim (Diktator). Maka berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki ia berlaku. Kemudian Dia mengangkatnya apabila Dia mahu mengangkatnya. Kemudian berlakulah pula Zaman Kekhalifahan yang berlaku menurut cara Zaman Kenabian.” Kata Huzaifah (RA), “Kemudian baginda SAW diam.”
(Ahmad)

Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juzuk 4, halaman 273. Juga terdapat di dalam Kitab As-Silsilatus Sahihah, Jilid 1, hadis nombor 5.

Dan satu ayat dari al-Qur'an:
"Dan mengapa kamu tidak menginfaqkan harta kamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfaqkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum al-Fathu (pembukaan). Mereka lebih tinggi darajatnya daripada orang-orang yang menginfaqkan (hartanya) dan berperang selepas itu. Dan Allah menjanjijkan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan."
(al-Hadid, 57:10)

Lalu persoalan yang ditimbulkan ialah, adakah kita ingin termasuk orang-orang yang terdahulu yang berjuang sebelum datangnya al-Fathu? Atau kita ingin termasuk golongan yang kedua?

1 comment:

applerosejournal said...

video problem..ada download tak?

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]